Hos Mysnakes er vores primære dyr krybdyr, men vi har også fisk, rejer, pattedyr m.m. her kan du læse lidt om vores akvariedyr.

  

Kuglefisken :
Den grønne kuglefisk, og Ottetals kuglefisken er en tropisk fiskeart, som bl.a. findes i Indien, Indonesien og Sri Lanka.
Fiskene kan blive op til ca. 15-17 cm lange. ( se beskrivelse af de enkelte fisk på billederne i dette album )
Disse kuglefisk er altædende, men de spiser særligt gerne snegle og andre bløddyr. Kuglefisken er nyttig til at rydde ud i et snegleinficeret akvarium, men når sneglene slipper op, kan de nemt finde på at bide i finnerne eller sågar spise de andre fisk i akvariet, derfor anbefales det at disse fisk ikke blandes med andre arter. De kan dog også slå sig løs på alger og andre planter.
Da fiskenes tænder vokser livet igennem, er det vigtigt, at noget af deres føde har slibende virkning – f.eks. sneglehuse.
Vi fodrer primært 2 gange om dagen med frost Tropeblandig, snegle, og muslinger, men man skal passe på ikke at fodre for meget, da disse fisk bare fortsætter med at spise.
Kuglefisken har brug for flere gemmesteder rundt om i akvariet.

Kuglefisk er en brakvandsfisk, som særligt når de bliver ældre foretrækker mere salt vand.
Brakvand er en vandtype der opstår, når floder udmunder i havet, så ferskvand blandes med saltvand. Fisk, der er tilpasset dette miljø, kaldes brakvandsfisk.
Brakvandsakvariet passes som udgangspunkt som ferskvandsakvariet, men vandet skal tilsættes et specielt akvariesalt, Doseringen afhænger af, hvilke fisk der skal være i akvariet, den mest anvendte metode til at måle saltindholdet i vand er at benytte et hydrometer. dette angiver forholdet mellem akvarievandets vægtfylde og ferskvands vægtfylde
Vandets pH skal være 7-8, dH 9-19, vandets temp. skal være 24-28gr.
Vær opmærksom på, at mange af de brakvandsfisk, der holdes i ferskvand som unger, kræver et gradvist skift til brakvand som voksne, for at undgå osmotisk chok hos fiskene skal ændringer i akvariets salinitet altid foretages meget langsomt.

De stiller store krav til fodring, og deraf endnu større krav til filtrering og vandskift. Kuglefisk er generelt følsomme overfor dårlig vandkvalitet og stiller artsspecifikke krav til deres akvarium, og har derfor store krav til filtrering og vandskift.
Vær opmærksom på, at der findes mange arter af kuglefisk, og de kan være svære at identificere korrekt, flere af dem er egnet til brakvand, men fælles for dem alle er, at de kun er velegnede til den seriøse akvarist der vil bruge en del tid på fiskene.

Dværg Kuglefisken og diverse Rejer er også kommet til i vores samling, læs mere om dissee nedenfor.

 

( Kilde : mysnakes.dk )

 • Grøn Kuglefisk / Green Puffer (Tetraodon fluviatilis)

  Grøn Kuglefisk / Green Puffer ( Tetraodon fluviatilis ) er en tropisk fiskeart, som findes i Indien, Indonesien, Thailand, Laos, Vietnam og Sri Lanka. Fiskene kan blive op til ca. 17 cm lange. Fiskene er grønne og neon grønne med sorte prikker, og lyse nedenunder . Denne kuglefisk er altædende, men de spiser særligt gerne snegle og andre bløddyr. Den Grønne kuglefisken er nyttig til at rydde ud i et snegleinficeret akvarium, men når sneglene slipper op, kan de finde på at bide i finnerne på andre fisk. De kan dog også slå sig løs på alger og andre planter. Da fiskenes tænder vokser livet igennem, er det vigtigt, at noget af deres føde har slibende virkning – f.eks. sneglehuse.

  Den Grønne kuglefisk er en brakvandsfisk, som særligt når de bliver ældre foretrækker mere salt vand. De trives bedst i vandtemperaturer mellem 24-28°C

 • Ottetals Kuglefisk (Tetraodon nigroviridis)


  Ottetals Kuglefisk ( Tetraodon nigroviridis ) er en tropisk fiskeart, som findes i Indien, Indonesien og Sri Lanka. Fiskene kan blive op til ca. 15 cm lange. Fiskene er grønne eller grønlige og som navnet antyder, er der en tydelig sort eller mørk aftegning, som med lidt god vilje kan ligne et ottetal. Denne kuglefisk er altædende, men de spiser særligt gerne snegle og andre bløddyr. Ottetals kuglefisken er nyttig til at rydde ud i et snegleinficeret akvarium, men når sneglene slipper op, kan de finde på at bide i finnerne på andre fisk. De kan dog også slå sig løs på alger og andre planter. Da fiskenes tænder vokser livet igennem, er det vigtigt, at noget af deres føde har slibende virkning – f.eks. sneglehuse.

  Ottetals kuglefisk er en brakvandsfisk, som særligt når de bliver ældre foretrækker mere salt vand. De trives bedst i vandtemperaturer mellem 24-28°C

Dværg Kuglefisken / Malabar ( Carinotetraodon travancoricus )

Dværg Kuglefisken som egentlig hedder Malabar kuglefisk / Malabar pufferfish ( Carinotetraodon travancoricus ) disse går i et akvarie for sig selv, da vores andre Kuglefisk ellers vil spise dem.
 Denne art kommer oprindeligt fra Asien, og bliver kun 2,5 - 3 cm ( vores andre kuglefisk bliver op til 17cm )
 Det er en lille fisk med en stor adfærd – en lille fisk, der kræver stort rum! Fiskens evne til at spille på mange tangenter, når det gælder adfærd, er nok det, der gør denne lille kugle så interessant og årsagen til, at mange synes, den besidder en stor personlighed. Den vil kigge på dig med fremadrettede øjne, den vil konstant holde øje med, hvad du foretager dig, så snart du er i samme rum, den vil tigge mad ved ruden, den vil give udtryk for sit mishag eller udtryk for sin ustyrlige glæde via sit kropssprog, den vil foretage monoton svømning op og ned i akvariet, hvis den keder sig, den vil rotte sig sammen med de andre kugler og sammen vil de nedlægge et bytte hvis de har muligheden og slås om det bagefter, den vil kort sagt stjæle en hel del af din tid med sin optræden! Du vil også se fisken klappe halefinnen sammen og folde den ud – ligesom halen ofte bøjes til den ene side. Dette er en del af det varierede kropssprog og kan dække over alt lige fra sygdom og mishag til glæde og begejstring. Du vil se fiskene puste sig gevaldigt op for at true eller imponereDværgkuglefiskene har behov for et tæt-beplantet akvarium! Hannerne er oftest meget territorielle, så der skal være gode muligheder for skjul, huler, smutveje, naturlige inddelinger til små territorier osv.
 Med foder må man forsøge sig lidt frem – det kan være lidt af et problem at finde frem til det foder, der passer dværgkuglerne bedst, da de kan være temmelig forskellige i deres fodersmag. Det er en god ide at spørge sælger, hvad fiskene har været vant til at æde. Men har man fået pejlet sig ind på den rigtige bane, er fiskene særdeles gode aftagere af foderet! Faktisk skal man passe på ikke at overfodre – der er eksempler på, at dværgkuglefisk har ædt sig selv ihjel! Mange bruger frosne, røde myggelarver som hovedfoder – dertil levende, mindre snegle, med ikke al for kraftig skal.
 Det kan anbefales, at specielt frosne, røde myggelarver skylles grundigt før brug, da de ofte er nedfrosset i en kloak-lugtende væske! Som supplement kan man vælge at holde en af de meget ynglevillige rejearter – f.eks. cherryrejer – så er der altid lidt levende foder til rådighed. Dværgkuglerne kan ikke tage de fuldvoksne rejer, men unger og mindre rejer, samt svage eller døende rejer indtages med stor appetit.
 Kønsforskellen kan først afgøres med sikkerhed, når fisken er fuldvoksen / kønsmoden i ca. 5 måneders alderen, dog kan undertrykte voksne hanner være svære at kønsidentificere. De mest karakteristiske forskelle er: Han: Bugen er gullig med en tydelig brun streg gående fra ”hagen” langs hele bugen. Denne streg – samt en kant langs fiskens ryg – kan under trussel og imponere-adfærd hæve op og stå ud fra fisken. Ligeledes kan bugen farves flot rødlig omkring stregen under disse omstændigheder. Den kønsmodne han har ”rynker” omkring øjnene – se foto. Hun: Bugen er ensartet fin lys / hvid. Hun kan være mere rund eller ”plump” i formen, end hannen.
 Når hannen leger forfølger han den rognfede hun rundt i hele akvariet. Er der flere hanner enes de i vid udstrækning om selve forfølgelsen – lige indtil æggene skal afgives. Derefter kan der blive lidt slåskampe. Under hele denne seance kan hannerne vise stærkt orange-røde farver langs bugen. Forfølgelsen sker under puffen og masen og kan stresse hunnen lidt, men sjældent ses fysisk skade. Hunnen finder et egnet sted for æggene, godt skjult, gerne i javamos eller på / i andre fintløvede planter, evt. på bundsubstratet. Hannen befrugter æggene efterfølgende.
 Drægtighed: Æggene klækker efter ca. 5 dage.
 Denne Kuglefisk skal have værdier i vandet som de andre Kuglefisk, pH 7-8 og temp. 23-28gr. varmt vand.

Video om Kuglefiskene

 • Red Cherry Shrimp (RCS)

  info på vej

 • Blue Jelly

  info på vej

 • Red Bee (Crystal Red)

  info på vej