Lampropeltis triangulum sinaloa :

L.t. sinaloa har igennem mange år været en af de mere populære trefarvede kongesnoge i terrarie.
Dette er en farverig snog med skiftende bånd i rød, sort og gul.
Denne snog kan godt minde om den giftige Koralslange, men Sinaloaen har gul og rød adskilt af sorte bånd, hvorimod Koralslangens rød og gul er op af hinanden.
Denne snog har som regel 10 til 16 brede røde bånd, adskilt af smalle sorte og gule bånd.
Som bundlevende ørkenslange har de brug for god bundplads, og trives derfor godt i terrarier med et bundlag hvor den har mulighed for at grave sig ned, og selvfølgelig også mulighed for at klatre.
Sinaloaen er en middel størrelse kongesnog, med en længde som voksen op til 125cm.
Som føde indtager Sinaloaen i naturen primært øgler, gnaver og som de kanibaler de er også andre slanger.
Denne snog stammer som mange af de andre Lampropeltis arter også fra Mexico.


Terrarie :
L.T. Sinaloa er nemme at have i terrarie, og selvom de er nataktive ser vi også en del til dem i dagtimerne.
Det er vigtigt at terrariet er 100% flugtsikkert da de er små "flugtkonger" og kan komme ud af selv små sprækker og huller, dog skal terrariet være ordentligt ventileret. 
Bruger du grene m.m. fra haven til deco i terrariet skal dette altid overhældes med kogende vand inden det monteres i terrariet så alle bakterier, og smådyr er døde.
Der må ikke bruges grene fra træer der bærer frugt og bær.

Temperatur :
Terrariet skal have en temperatur på mellem 26-29gr. (dag) og 22-24gr. (nat) dette gøres med en varmeplade som placeres i den ene halvdel af terrariet, den anden halvdel holdes "kold", Lampropeltis snogene er vekselvarme og har dermed mulighed for at regulere sin krops temperatur.
Termostatstyrring af varmepladen er en god ide så der holdes en jævn varme ved dyret. 

Vand :
En vandskål der er stor nok til at den kan bade i er et "must" ligesom det er vigtigt, at de får rent vand jævnligt. 

Skjul :
L.T. Sinaloa skal have mulighed for at skjule sig i et tykt bundlag samt i en hule så de kan føle sig trygge. 

Bundlag :
Der findes mange forskellige slags bundlag bl.a. bark, savsmuld, akvarie sten m.m. dog er det ikke at anbefale at bruge sand i bunden, da dette kan sætte sig mellem skællene på dyret, og spåner af Ceder kan være direkte skadeligt for dyret. 

Lys :
Lampropeltis snoge har normalvis ikke brug for UV lys, dog er det en god ide at montere et døgnur på det almindelige lys i terrariet så snogene får en dagsrytme. 

Fodring :
Vi anbefaler at du foder din Sinaloa med døde mus i passende størrelse, da de kan blive beskadiget af musebid fra forsvarende levende mus, hvilket kan skade snogen, og medføre store dyrlæge regninger.

Vi fodrer vores unger ( 0-1år ) med pinkis mus ca hver 5. dag, vores ungdyr (1-3år ) med fuzzys hver 14. dag og vores voksne dyr med fuldvoksne mus 1 gang pr. måned , dog fodres unge og voksne mindre i vinterperioden ( p.g.a.dvale m.m. ) 
Dyrene bør få fred og ikke håndteres de første dage efter fodring. 

Hamskifte :
Slanger skifter somregel ham 4-8 gange om året, og selve aktiviteten bliver styret af en blanding af hormoner og vækst. Frekvensen af hamskifter er afhængig af flere faktorer, hvoraf fødeindtagelse og omgivelsernes temperatur er de vigtigste. Hele processen kan tage op til 3-4 uger, og fordi slanger ikke har øjenlåg, skifter de også deres skind over øjnene. 
Når snogen får mælkehvide øjne er der kun få dage til hamskifte, og nogle snoge vil i den periode ikke indtage føde.
Med nogle snoge kan det hjælpe at fugte i terrariet under hamskifte.
Ungerne skifter dog ham allerede når de er ca 1 uge gamle (hvorefter de fodres første gang), og derefter skifter de ham med jævne mellemrum.
Tjek altid snogen for evt. ham rester, specielt ved halespidsen og i hoved, da der i værste tilfælde kan gå i forrødnelse.

Dvale :
Der er mange meninger vedr. dvale!, vores dyr er ikke i dvale før de er helt voksne, og under dvale køler vi dem ikke ned, men har dem ved stue temp., de går dog uden lys og foder, og vi har bestemt ikke problemer med parring, men søg mere info på nettet, for som sagt så er der mange meninger.

Parring:
L.T. Sinaloaens parring starter somregel efter endt dvale periode og når dyrene har fået foder de første par gange sættes de sammen (under opsyn) her bliver hannerne tiltrukket af et duftspor, som de formeringsklare hunner udsender. 
Når hannen kommer i kontakt med hunnen, prøver han at stimulere hende ved at gnide sin hage hen over hendes ryg, hvis hun er modtagelig for parring, begynder hun at sitre og rykke kroppen frem og tilbage, bevægelserne bliver voldsommere i takt med, at hannen kryber fremad over hende, til sidst er de to dyrs kloakåbninger i tæt kontakt med hinanden, så snor de halerne sammen, og hannen stikker det ene af sine to parringsorganer ind i hunnens kloakåbning. Parringsorganerne ligger normalt med vrangen ud i et hulrum i halen, og de er som regel besat med pigge og forskellige udvækster. 
Slangeparret holder den fysiske forbindelse i en kortere eller længere periode, der kan vare fra få minutter til flere timer.

Drægtighed :
L.T. Sinaloa vil efter ca 45 dages drægtighedsperiode lægge sine æg, dette skal ske i et andet terrarie/box med fugthule som har et hul til ind og udgang, her kan den lægge sine æg, hunnen skal placeres i denne box ca 1 til 2 uger inden æglægningen. ( hunnen søger rundt i terrarieet ) 
Fugthulens underlag skal være fugtigt Vermiculite ((kan købes ved dyrehandleren) dette skal altid holdes fugtigt, dog skal æggene lægge "tørt". 
Skulle æggene blive lagt udenfor fugthulen, kan disse forsigtigt lægges derind, men de må ikke roteres.
Der skal kun være en lille vandskål i boxen, da hun kan finde på at lægge sine æg der i.
Æggene og fugthulen flyttes til rugeskabet som gerne skal have en konstant temperatur på 27-28gr. og husk at holde fugtigt hele tiden.
Hvis æggene ikke er befrugtede (falder lidt sammen og bliver mørkere) eller går i forrådnelse, så skal disse æg fjernes fra fugthulen.
Sinaloaen kan lægge op til 10-20 æg. 

Kønstestning :
Vi anbefaler at kønstestning altid foretages af fagfolk eller øvede, hvis du selv vil igang med kønstestning af dine dyr, er det vigtigt at du ser vores underside "Kønstestning" hvor der er udførlige videolinks til YouTube, men få endelig en fagkyndig til at råde og vise dig hvordan, for kloakken skades nemt på dyret.

Sygdom :
Da vi aldrig har haft sygdom i vores slangesamling, har vi ikke den storre erfaring med dette, så kontakt derfor altid en Dyrelæge ( se under links ) eller for mindre skader/sygdom evt. din dyrehandler.

Diverse :
# Man kan på internettet finde mange gode bøger fra bl.a. USA om Milk & Kindsnakes, bl.a. "A complete guide to Lampropeltis" af Adam Black og "Kingsnakes & Milksnakes" fra forlaget Barrons.

Vi håber du har fået fornøjelse af disse informationer, har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til mysnakes.dk

Oprindelig stammer disse snoge fra Mexico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampropeltis Triangulum Sinaloa hos mysnakes.dk :

L.T. Sinaloa # 801 :
Føde: Døde mus
Alder ca: 08/07
Køn: 0.1 ( Hun )
Solgt: Marts 2012

  •  
  •